Media&Partners about us

20.11.2015

IHC Merwede uit Sliedrecht naar Astrachan

IHC Merwede heeft een locatie in de wacht gesleept binnen de Speciale EconomischeZone (SEZ Lotus) in Astrachan. Deze zone staat bekend om het zeer aantrekkelijkeinvesteringsklimaat voor buitenlandse bedrijven. IHC Merwede is een autoriteit op hetgebied van ontwikkeling en bouw van schepen en materieel voor de baggerindustrie.Onlangs hebben beide directies in Rotterdam een akkoord bereikt over desamenwerking, zo bevestigt de CEO van SEZ Lotus, Sergej Miloesjkin.

Vertrouwde partner

Naar verwachting zullen alle formaliteiten spoedig zijn afgehandeld en kan het bedrijfneerstrijken op het terrein vlakbij de scheepswerf, aldus Miloesjkin. De scheepsbouwerzal daar alle ruimte krijgen voor de bouw van de meest geavanceerde vaartuigen.Bovendien zal het onderhoud ter plaatse en de opslag van materialen op het terrein eenaanzienlijke kostenreductie opleveren. De Sliedrechtse onderneming is geen onbekendeop de Russische markt. De door hen ontwikkelde techniek wordt al sinds lange tijdgebruikt binnen de Russische scheepsbouw.

Source: http://www.rusproject.nl/RusInform/IHC-Merwede-uit-Sliedrecht-naar-Astrachan

Back to news